(Vormgeving button door: Massimo Randag)

-"Die moet ik niet", sprak ze snibbiger dan haar Engelse tongval eigenlijk toeliet. Waarom de toch niet onpopulaire heer haar niet beviel wilde ze ook best uit de doeken doen:

 

"Hij heeft drie verhalen. Tegen de zestig zal hij nu lopen, maar hij vertelt áltijd dezelfde drie verhalen. Als een klok. Bij de vierde ontmoeting zal hij zonder spoor van gêne opnieuw met zijn eerste histoire beginnen. Het is van een verpletterende saaiheid. Het gaat verder dan minachting. Nee, ik moet hem niet."

 

Een korte knik dient als uitroepteken.

 

"Eén maal heb ik het ongehoorde genoegen moeten smaken een dag met hem door te brengen. Een hele dag ! Je zult het niet geloven; elk van zijn drie verhalen heeft hij twee maal herhaald. Achter elkaar. Op één en dezelfde dag !
Ik moet hem niet."