(Vormgeving button door: Massimo Randag)

Cynische bestuurders durven te stellen dat in het kader van schone energie er best wel weer meer gebruik gemaakt zou mogen worden van kernenergie. Clubjes als Atoomstroom kirren het uit van de pret en zetten de lobby energiek voort.

Zonder nu meteen de reeds geheel geopende poorten verder in te willen trappen, maar hoe kan men spreken van 'schoon' bij een onderwerp waarvan het afvalprobleem dusdanig onoverzichtelijk is, dat we -letterlijk over ons graf regerend- de wereld opzadelen met een moorddadige erfenis.

 

Wat is dat voor gedrag van de jaloerse lemming !
Azië gaat gebukt onder miljoenen landmijnen die nog gevonden moeten worden; wij hebben een dood-enkele antieke vliegtuigbom. In Afrika liggen talloze tijdbommen van het 'merk' aids de laatste seconden weg te tikken, wij kunnen slechts pochen op een handvol morbide darkroom-perikelen; en we hebben ook al geen explosieve binnengrenzen die met veel geweld versterkt of opgeheven kunnen worden.

 

Dan maar aan de kernenergie.