(Vormgeving button door: Massimo Randag)

-"Luister nou, met hebzucht heeft het niks van doen. Niks ! Ik ben dan wel buitenkerkelijk, maar ik heb er een goeie kijk op. Dat hele katholicisme, dat nou zo onder vuur ligt, is gebouwd op afgunst. Niks geen hebzucht. Afgunst zeg ik je !

 

Kijk nou eens naar al die prachtige kunst die ze hebben voortgebracht. Dacht je nou echt dat dàt Godsvrucht was ? Echt niet, en hebzucht was het ook niet. Welnee. Het ene kerkje was al trots omdat de spits net effe tien centimeter hoger was dan de toren van het naburige gehucht, totdat bleek dat het geschilderde Triptychon boven hún altaar net effe mooier, en vooral duurder was dan de eigen versierselen.

Daarom zijn ze maar door blijven gaan, en hebben wij met zijn allen zoveel prachtige schilderijen, beelden en muziek in de schoot geworpen gekregen. Allemaal uit afgunst; niks geen Hemels genoegen.

 

En dat geldt ook voor al die pastoortjes, die het zo ontzettend lang voor het zeggen hadden. Die er voor zorgden dat we met van die families met dertien of veertien kinderen opgescheept zaten. Ook al hadden zij geen gulden om aan hun kont te krabben !
Armoe en honger maakten niks uit, godsvruchtig moest er doorgefokt worden. En als het volgende koter-gekrijs wat al te lang uitbleef, dan kwam meneer pastoor persoonlijk effe polshoogte nemen. Of moeders wel haar huwelijkse plichten nakwam. Of dat papa misschien wat al te vaak de bloemetjes buiten zette.

 

Ook dat is allemaal afgunst. Pure afgunst ! Zeg nou zelf, het zou zo'n man toch een biet zijn of je zeven of elf kleintjes op de wereld schopt ? Maar nee, meneer moest zich er effe tegenaan bemoeien. En waarom ? Net wat ik zeg: afgunst, meneertje. Pure afgunst...

Ach ja, ik schilder niet, bouw niks, en ben vrijgezel; ik ben dan ook buitenkerkelijk."