(Vormgeving button door: Massimo Randag)

Levenservaringen spinnen zich tot een net, en het is maar net hoe we in het leven wensen te staan of te zweven, of we het als een steun in de rug, dan wel als een beperking wensen te zien.

 

Het net dat over de boomgaard wordt uitgeworpen en alle vrije veren knecht.
Tegelijkertijd is het ook maar al te zeer een vangnet, en naarmate we op meer ervaringen kunnen terugvallen, des te fijnmaziger is het net onder ons, terwijl we tegen beter weten in toch maar weer in de nok van een tent balanceren op een slap koord.

Wegvliegen kunnen we nu eenmaal niet..