(Vormgeving button door: Massimo Randag)

Vanuit een bedevaartsoord worden wat kaarsen meegenomen, want, al heeft het geloof nimmer zijn haken in de ziel mogen zetten, het heeft toch al te vaak als een spinkrab door de geest gewroet.

 

Eenmaal thuis blijkt de eerste kaars onregelmatig te branden. Ook de tweede weigert een glorieuze vlam te geven.
De twijfel slaat toe; angst trekt zijn lip op.

 

Zijn de momenten waarop de kaars aangestoken wordt de Heilige, die op het omhulsel staat afgebeeld, onwelgevallig ? Zou de mens voorzichtiger dienen te zijn met het gebruik van gewijde kaarsen? Ook al zijn de tonnetjes met was gekocht in een souvenirwinkel?!

Is het dan misschien inferieure kwaliteit van vet of lont die het deugdelijk branden parten speelt ?
Of is het al blasfemie om zich dat af te vragen...