(Vormgeving button door: Massimo Randag)


Marc & Paul


zijn de mannen van Payroll Services die het financiële reilen en zeilen van Malende Vlinders in veilig vaarwater houden. Payroll verricht geen wonderen of goocheltrucs, nee, zij zorgen dat er uiterst secuur verloond wordt, oftewel dat keurig alle afdrachten gedaan worden van uw bruto geld.
 

Marc Van Veen & Paul Den Ronden; Payroll Services Amsterdam

Dat is een enorme geruststelling, weten wij na een eeuwigheid geleden voor een zestal jaren als heuse éénmans-zaak door het leven te zijn gegaan, en daar zo'n puinhoop van hebben gemaakt, dat de spreekwoordelijke 'schoenendoos met bonnen' te klein was...


Natuurlijk doet Payroll nog veel meer dan dat, het is een grote steun en toeverlaat én alomtegenwoordig vangnet in een zakelijk en financieel steeds killer wordende wereld.

 

MARC VAN VEEN (links) is de globetrotter die, beantwoordend aan een brandend verlangen, zijn spulletjes voor 'een handvol maanden' in een opslag zette, en vervolgens meer dan twee jaar door de wijde wereld trok.
Zijn "Een dag zonder cijfers is een dag niet geleefd" klinkt heel anders dan het adagium van Malende Vlinders ("Een dag zonder opera is een grauwe dag"), maar het maakt wel duidelijk waarom we met vol vertrouwen het rekenschap afleggen voor de financiële wandel des levens in zijn handen hebben gelegd.

 

Voorheen deed PAUL DEN RONDEN (rechts op de foto) dat, maar kon dat niet meer combineren met de opmars die hij bij Payroll heeft gemaakt, en waar hij nu een directiezetel heeft.
Zijn enorme vriendendienst om de pecuniaire vinger aan de pols te houden tijdens het vervaardigen van de kortfilm 'Mixed Bag, or What's In A Dream', kunnen we met enkel de vermelding van 'associate producer' bij zijn naam op de aftiteling ternauwernood benadrukken.

 

Blijft de vraag waar we Marc & Paul onder moesten rangschikken. Ooit begonnen met enkel en alleen freelancers uit de filmwereld, beslaan de bestanden van Payroll Services nu vele duizenden dossiers, waarbij de inbreng van de 'film' tot een piepkleine minderheid is vervallen.
Hun aloude ambacht werd in vervlogen tijden 'boekhouder' genoemd; en dat leek een mooie reden om Marc van Veen & Paul den Ronden aan de zijde der boeken te rangschikken.