(Vormgeving button door: Massimo Randag)

Allerzielen 2018

11 Jaar zonder Max...


Alle foto's van 'dolani',
oftewel Brian Dolan


MAX HOVEN
Emmen, 19 mei 1955 - Amsterdam, 19 october 2007

Jeetje.
Al elf jaar zonder Max.
Maar velen denken nog aan hem.
En heus niet alleen op Allerzielen.
 
Van Hans van Haastere kwamen onderstaande foto’s van Brian Dolan binnen.
Onze goedlachse collega heeft schitterende portretten gemaakt.
Uit 1992.
Grote dank daarvoor !
Mocht er nog beelmateriaal zijn van Max, stuur het me dan svp toe.
Dan kunnen we het er op zijn eigen pagina bijzetten.
 
Mooie Allerzielen allemaal,
en denk ook in het weekend nog eens aan onze enige,
geheel eigen,
Max Hoven.
 
En daarna ook, misschien ?
Fiets anders nog even langs zijn eigen pagina op deze site.
(Ook permanent onderaan de startpagina te vinden, overigens).


 
Eric
Max Hoven met Erik van Wouden, belichters onder elkaarMax met Brian Dolan, decorbouwer / standby chippie

 

Emmen, 19 mei 1955 - Amsterdam, 19 october 2007

 

Paaszondag 16 april 2017

Met het opstarten van de nieuwe website, is het ook meteen de hoogste tijd om een filmpje dat De Haas ons stuurde (het kwam toch van jou, Hans ?) aan deze pagina toe te voegen. Heel kort, een niemandalletje haast, maar zo belangrijk; even de stem van Max horen, die kenmerkende grijns weer eens zien...


 


 

Onmiskenbaar Max Hoven foto via Hans van Haastere     Max Hoven op de pont foto via Hans van Haastere

 

woensdag 22 december 2010

 

De kerststal staat weer net zoals afgelopen jaren, en Max is als 4e Wijze opgenomen.

De tijd blijft haast radeloos voortrazen, maar Max is nimmer ver weg. Hans van Haastere stuurde ons deze twee geweldige foto's van Max, en die moesten we gewoonweg wel bovenaan de Max-pagina plaatsen. Qua ontwerp op deze pagina maakt het allemaal wat minder uit dan drie jaar terug, toen we nog wilden dat het een keurige bladzijde werd. Maar nu zou het best wat meer op Max' leven mogen gaan lijken, wild, soms wat hoekig, maar bruisend.

Dus zetten we onder deze twee nieuwe prenten nog eens vier Max-plaatjes. Uit zijn gloriedagen ... en daar waren er veel van. Schroom svp niet om meer beeldmateriaal van Max toe te zenden !
 Frank van Hekken gaf ons vier foto's, vanaf verschillende film sets. Wat een broekies allemaal nog ! Eind '80-er jaren?? Heerlijke foto's. Op de eerste foto zien we een lichtteam in een studio (welke? Voor welke film?), met van links naar rechts Lex Wertwijn, Frank van Hekken, Mr.X en ons aller Max. De tweede foto is genomen in Italië tijdens het draaien van VAN GELUK GESPROKEN in '86 of '87, en zien we Max op zijn favoriete plekkie in de auto: naast de chauffeur. De generator was ook in zuidelijke landen nooit ver weg... We herkennen, dankzij Roberto van Eijden en zittend van links naar rechts: Wilfried Depeweg, Remmelt Remmelts (liggend), Frank van Hekken, Marc Homs, Max en ... an het stuur. Staand: ? & ?, Pieter Verhoeff, ?, Tom Bergman en Don Duyns. Aan de top: Silvia Holstijn. De crewfoto (Roberto: "Een Ben Verbong ding voor The Movies.") toont onder andere, zittend helemaal links, Pim Tjuerman, Armandio Neto als derde van links, met boven hem Wilko van Amerongen, zittend in het midden Frank van Hekken (Pool), staand helemaal links Arnold Heslenfeld en als vierde van rechts Max Hoven. In de steiger hangt met een zwart t-shirt Edwin Donders. [Roberto: "Volgens mij staat Edwin Verstegen ook in die steiger." en dat klopt, op dezelfde hoogte als Edwin Donders; ew. "En het zou best wel eens de legendarische productie Kats & Co kunnen zijn." Echt waar?? Dat is pas in 1994? Staat er dan toch een zwart-harige Valerie Blom naast Max? ew. "En Max is net als Elvis..."] Daarboven poogt Joris van Blokland zijn evenwicht te bewaren. Anderen herkennen we wel, maar de namen zijn even in nevelen gehuld. Vertel het ons ! Op de laatste foto staat Max op het balkon, en Frank van Hekken in de tuin. Dank je wel voor deze foto's, Frankie !

En dank je wel Roberto van Eijden voor heel veel namen en andere info !!
 

Jochies in de film: Lex Werwijn, Frank van Hekken, Mr. X & Max Hoven
 

Max Hoven op zijn favoriete plek: NAAST de chauffeur

 

Crew Foto oa Max Hoven, Frank van Hekken, Armandio Neta, Arnold Heslenfeld     Max Hoven on top during black out foto via Frank van Hekken
 


 

Max Hoven op de Russen filmset foto Mark De Blok


Als Nawoordje, maar dan van voren (dat kan toch ook alleen maar op de digitale snelweg...) de kerstbabbel van 2008:

Donderdag, 25 december 2008

 

De laatste weken hebben we regelmatig aan 'onze' Max moeten denken. Unieke Max Hoven, die we nu al voor een 2e kerst moeten missen.

Het kaartje dat tijdens de begrafenis werd uitgedeeld -LIVE LIFE TO THE MAX- heeft al die tijd op tafel gestaan, leunend tegen het borstbeeld van Dante. Dat leek ons wel een aardig duo, en de bronzen Beatrice die er naast staat, leek dat met haar glimlach te bevestigen.

Maar met het optuigen van boom en huis, en het uitpakken van de kerststal, hebben we de beeltenis van Max verplaatst. Nu fungeert hij als 4e Wijze in de stal.

Dat is minder vreemd dan het lijkt: ons Bethlehems tafereeltje heeft door een fout bij de toelevering ook 2 Maagden Maria...

 

Prettig Kerstfeest allemaal, met mooie herinneringen en veel pais & vree !!

 

Najaar 2007

 

Het heengaan van Max heeft zoveel reacties en mooie herinneringen teweeg gebracht en opgeroepen, dat we hier niet alleen even willen stilstaan bij het laatste hoofdstuk van Max' haast wonderbaarlijke leven, maar ook ruimte willen geven aan een aantal van de vele reacties die we hebben mogen ontvangen.

 

Zonder voorbij te willen gaan aan de velen die geen woord konden uitbrengen. De dag dat we het droeve nieuws hoorden, waren onder andere Kick, Martin, Guido en ook Eddie ("altijd om een uurtje of drie kwam Max met klem vragen: gaan we uitlopen ? Denk je dat we gaan uitlopen ??") op de set echt sprakeloos, al verrieden de vochtige ogen natuurlijk genoeg...

Ook tijdens de plechtigheid spraken de nodige aanwezigen met overduidelijk zwijgen.

 

Verder mogen de legio telefoontjes en emails van Haas, Pelle & Wessel niet onvermeld blijven.

Wat een zeldzaam geweldige vrienden zijn jullie !

 

04 october 2007

Begrafenis Max Hoven fotograaf Elmer van der Marel
 

Het eerste bericht aangaande Max' desastreuze ziekte kwam op deze dag via een telefoontje van Eus Liauw.

"De allereerste dag van deze website (terwijl we nog veel te bouwen en te pennen hebben vóór het ergens op zal gaan lijken). Dat zou natuurlijk een heuglijke dag hebben moeten zijn. En dat is het ook best wel, maar toch.

Zojuist kregen we een telefoontje van Eus, techneut en collega en groot belichter, dat het met mooie ouwe Max Hoven helemaal niet goed gaat.
De kanker is helaas, heláás, terminaal. Dat is een grote klap, ook nog steeds voor de Nederlandse filmwereld, waar Max een aantal jaren terug met stille trom uit verdween.
Gauw bezoeken in het OLVG, deze unieke en legendarische film-man !"

 

REACTIE Gaby:"Jeetje, hoe kan dat nou ?! Geep (die ooit Max z'n multimeter heeft gesloopt om te kijken of er spanning op een schrikdraadje stond...)."
 

Uitvaart Max Hoven foto Elmer van der Marel
 

In Memoriam Max Hoven

vrijdag 19 october 2007

 

Hoe komt het dat het onvermijdelijke toch zo hard aankomt.

Vanmiddag rond 14.00 uur is Max heengegaan, en al wisten we allemaal nog zo goed dat het einde al te ras naderde, zo'n daadwerkelijk 'Halt' is moeilijk te verkroppen.

 

Het nieuws bereikte ons op de set, waar veel ouwe bekenden en goeie vrienden van Max aanwezig waren.
Maar dat zal vandaag vast en zeker op ALLE filmsets in Nederland het geval zijn geweest.

Want iedereen kende Max, of had op zijn minst van zijn legendarische escapades gehoord.
De Engelsen hebben zelfs een heel spreekwoord aan onze prototype belichter ontleend:"Live life to the Max."

 

En dat heeft Max gelukkig ook altijd gedaan. Zijn te korte leven heeft voornamelijk uit vrolijke tropenjaren bestaan; eigenlijk was Max dus al een eeuweling.

Het is misschien niet de plaats om grappen en grollen uit het verleden te herhalen, al mag hier best gezegd worden dat er op z'n minst eentje vastgelegd is in een film ('Oh Boy')... Ook zijn haat-liefde verhouding met hoogwerkers en schaar-liften laten we hier, vooralsnog, onvermeld.

 

Max Hoven was de man die een producent, die hem op de tweede ochtend van een commercial vroeg hoe hij zich voelde, volmondig antwoordde met:"Goed hoor ! We hebben gisteren zó lang doorgedraaid, dat ik de eierenwekker kon zetten !"

De ochtend had sowieso een mirakelse uitwerking op het gedachtegoed van deze belichaming van de jaren '80 & eerste helft van de jaren '90 der Hollandsche filmwereld, ook wel de cowboy-tijd genoemd.
-"Bij het opstaan is het toch altijd weer de vraag: To shit, to shave, or to shower".
 

Laatste Tocht Max Hoven fotograaf Elmer van der Marel

 

Max was een fantastische collega en vriend, waar je met plezier het roemruchte tientje aan leende. We waren hem plots kwijt in een filmwereld die zakelijker, ordentelijker, maar ook sterieler en saaier is geworden.
De cowboys komen niet meer terug, en nu is Max Hoven zelfs definitief vertrokken.
En we misten hem al zo.

 

Het laatste wat we nog kunnen doen, is een mooie en erg lange stoet vormen op de uitvaart.
Wanneer en waar die is, dat zal ik u zo spoedig mogelijk laten weten.


Bert Hogenes kan daar helaas niet bij zijn, die vertrekt morgenochtend naar verre buitenlanden voor een klus. Maar Bert heeft gevraagd om deelgenoot te mogen zijn in alle acties en gestes die gemaakt gaan worden, en bij deze hebben we daarvoor een eerste aanzet gegeven.

Iemand kwam vandaag al met een geweldig idee: laten we bij de uitvaart een generator regelen. Max' uitdrukking om "even de generator te checken" als de behoefte aan een slokkie al te groot werd, is alom bekend.
Het zou een fraai idee zijn: en waarom niet bij ELK lichtverhuurbedrijf een generator gebietst ?

 

Vandaag stond ook Martin op de set, en daarom was een verzuchting van Max voor in de gedachte:"God weet alles, Martin weet het beter."
Of dat echt zo is, weet Max nu zeker.

 

Wat zullen we dit icoon gaan missen.
Een tijdperk is daadwerkelijk, en onvermijdelijk, ten einde gegaan.

 

eric wobma

 

REACTIE Mark:"Wil je me laten weten wanneer Max het daglicht verlaat, wil wel graag de generator checken."

 

REACTIE Jorn:"Max was net leuke dingen aan het doen, en hij had dus toch niet moeten stoppen met 't checken van de geni ... Bij ons hoef je niet te bietsen voor een generator; hij staat al klaar."

 

Begrafenis Tocht Max Hoven fotograaf Elmer van der Marel

REACTIE Bridgette - South Africa: "He was a character of note and will always live in our memories."


REACTIE Joe: "Als ik aan hem denk, moet ik toch lachen, ook nu. Het is jammer dat we hem moeten missen. Zijn leven was misschien kort, maar hij heeft 't leven als een groot feest gezien, en ook zo beleefd: Rock & Light."

REACTIE Mariël:"Ik kende Max niet goed, ik heb maar één keer met hem gewerkt, lang geleden. Inderdaad is hij onvergetelijk."

 

REACTIE Flip:"Ja, ik kan me herinneren dat ik als collega belichter in zeven- of achtentachtig een speelfilmpje met hem deed en dat de tweede draaidag al duidelijk was dat Max 's ochtend maar al te graag de hoofdkabels deed. Nog even niet dat drukke gedoe van de ochtendset."

 

REACTIE Hein:"Max, goeie oude maar veel te jong vertrokken."

Eerste Dag Zonder Max...

Max Hoven op de Nieuwe Ooster foto Elmer van der Marel

 

zaterdag 20 october 2007


Hieronder het bericht van Hans Van Haastere, die ook de geweldige foto van Max als Fransoos heeft genomen.

 

-"Ik mocht Max op zijn laatste reis begeleiden en kan je zeggen dat hoewel lichamelijk door die onverslaanbare ziekte volledig verwoest, hij tot de laatste seconde zijn legendarische Max-geest heeft weten te behouden.

 

Om je verder te informeren,

 

Vanwege de uitvaart van Wolkers die bij toeval op dezelfde dag is overleden maar ook vanuit dezelfde begraafplaats uitvaart, is Max' begrafenis doorgeschoven naar

 

Donderdag 25 oktober '07

Nieuwe Oosterbegraafplaats

Kruislaan 126

1097GA Amsterdam

 

Van 11.00-11.30 afscheid en aansluitend de uitvaartplechtigheid/begrafenis"

 

We mogen wel zeggen dat Max een grote neus had voor goede vrienden !

Grote dank, Haas & Pelle & Wessel !

 

KOMT ALLEN, AANSTAANDE DONDERDAG ! EN ZEGT HET VOORT !!

De eerste generator is al geregeld (hartstikke bedankt, Jorn !!); laten we hopen dat we er nog vele mogen meekrijgen.

Laatste Rustplaats Max Hoven foto Elmer van der Marel


REACTIE David:"Ik heb Max niet zo goed gekend, maar de tijd dat ik hem heb meegemaakt laat zich in jouw woorden prachtig vangen.
Ik weet zeker dat hij, mocht hij er op een of andere manier weet van hebben, je dankbaar zou zijn.
En, hoe zakelijk en steriel Neerland's filmwereldje ook geworden mag zijn, jouw in memoriam en de uitvaart van de
ons toch ook veel te vroeg ontvallen Phoxx illustreren voor mij dat er gelukkig toch nog mensen met het hart op de juiste plaats rondlopen.
Bedankt, en voor jou en de mensen die dichterbij Max stonden, veel sterkte."

 

REACTIE Mo:"Veel sterkte maar ook veel herinneringen op de begrafenis, en ik hoop dat 't lukt om zoveel mogelijk generatoren bij elkaar te krijgen."

 

Nou, dat laatste is heel aardig gelukt, met drie grote jongens op en rond de Nieuwe Ooster Begraafplaats. Met grote dank aan alle vier de Lichtverhuurders ! En natuurlijk aan Mick en Eus die de geny's hebben geplaatst.
 

Hoe Sterk Is De Eenzame Fietser - Olieverf Op Doek - Max Hoven
 

Uitvaart Max Hoven

donderdag 25 october 2007

 

HET AFSCHEIDSWOORD VAN BOEZEMVRIEND HAAS (HANS VAN HAASTERE) TIJDENS DE ROUWPLECHTIGHEID

 

“Het is gedaan, het is voorbij”
Sprak de uit het zicht verdwijnende wielrenner
Op het vage schilderij

Wat Max al die jaren dat ik hem bezocht
Op de tuin
In zijn buurt had slingeren.
Het was van zijn hand en onmiskenbaar richting zijn huis
De renner van achteren gezien
De Schellingwoudebrug gloorde in de verte.

Dat schilderij – in wording- veranderde al die tijd geen spat.
Net zomin als Max.
Opgewonden, kort aangebonden, vrolijk, lyrisch, onweerstaanbaar, onuitstaanbaar, ongedurig, een charmeur, pingelend aan een cafépiano waar verder nooit iemand op speelde.
Om het volgende moment met een hoge borst tegen je aan te schmieren met ronkende bespiegelingen.

En daarna zag je elkaar weer weken niet, want Max hield van rust en privacy.

We deelden ons taalgevoel.
“Laat alle hoop varen”, was het naamschild dat Max op zijn nieuwe tuinhuisje wilde spijkeren.
Nog voordat er een vuiltje aan de lucht was.
Niet uit cynisme of sarcasme, maar uit ironie. Want dat het leven voor een groot deel uit ironie bestaat, hoefde je Max niet te vertellen.

Ook niet 2 dagen voor zijn overlijden, toen hij me bij het weggaan als uitsmijter meegaf:“ ik heb me voorgenomen om vandaag en overmorgen alleen nog maar te doen waar ik zin in heb”.

Terwijl hij lag dood te gaan.

En zo is het maar net Max, het leven speelt zich af tussen vandaag en overmorgen.
Jij hebt het gedaan op een manier die hier de mensen bij elkaar brengt die allen zijn geraakt door je authentieke gevoeligheid en scherpzinnige humor.
Bedankt daarvoor.

 

Laatste Rustplaats Max Hoven foto Elmer van der Marel

 

vrijdag 26 october 2007

 

Zoals vandaag bijzonder mooi te zien is op de electronische Het Parool middels de 'foto van de dag', was gisteren de teraardebestelling van onze Max.

 

Elmer van der Marel, nu de fotograaf maar voorheen gewaardeerd collega en kameraad op filmsets, kende Max goed, erg goed.

Het was een deugd om Elmer, maar zeker ook vele anderen die de filmwereld al jaren her de rug toe hebben gekeerd, terug te zien. Maar de gelegenheid bleef natuurlijk diep treurig.

 

De uitvaart was stemmig, mooi, met prachtige woorden van boezemvriend Haas, broer Hans en, aan de groeve, een handvol zinnen van Wessel die de waterlanders boven haalde.

Dat het enige muzikale intermezzo tijdens de dienst een 'lijflied' bleek te zijn, dat ik zowat mijn gehele leven met mij meedraag, zorgde ook wel voor de nodige ijskriebels langs de ruggenwervel...

 

We hebben afscheid genomen van een grandioze en zonder meer legendarische figuur van de Nederlandse filmwereld.
Zijn verhalen en wijsheden zullen we vast en zeker nog vaak horen en herinneren.

We missen je, Max.

 

zaterdag 27 october 2007

 

.........Het was hartverwarmend dat jullie met zovelen aanwezig waren op de begrafenis van MAX. Het heeft veel voor ons betekend. Dat geldt evenzeer voor de prachtige hommage aan Max van de hand van Eric Wobma. Onze dank is groot.
namens de familie: Hans en Mannie Hoven.......
 

WESSEL'S LAATSTE GROET AAN DE GROEVE:

Max Hoven foto Hans van Haastere

 

-"Hai Max,
Bedankt voor tientallen lessen,
ontelbare herinneringen
en eindeloos lachen.
Tot het einde heerlijk je tegen te komen.
Tot straks Max."

 

 
foto van Max op de set van 'Russen': Mark de Blok
foto van Max als onweerstaanbare Fransoos: Hans Van Haastere
foto van Max met zijn hond Ober: Christine Verweij
foto's van de plechtigheid: Elmer van der Marel