(Vormgeving button door: Massimo Randag)

Waar 'Voor een Dubbeltje…' de digitale versie van Het Parool haalde, deed 'Oi’Clowns…’ dat zelfs 2x,
en ook nog eens 1x in de papieren versie !

De andere, digitale pagina zag er zo uit: