(Vormgeving button door: Massimo Randag)

Het monteren van een film is een serieuze aangelegenheid. / Editing a movie is serious business.
 
Zoals het gezegde gaat: de montage kan van een slechte film vaak een goede maken, maar slechte montage maakt van een goede film gegarandeerd een slechte. / Like the saying goes: editing can make a good movie out of a bad one, yet bad editing will turn a good movie for sure into something terrible.